ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-CONTACT US

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

2012-2014


Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν.

Γεωργία Καυκά, παιδαγωγός και ψυχολόγος

Δρ. Εξελικτικής Ψυχολογίας

M.A. Δημόσια Υγείατηλ. 210-6512513

Νέος Υπεύθυνος από Φθινόπωρο 2014