Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν.

κα Καυκά Γεωργία

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Η κα Γεωργία Καυκά είναι Διδάκτωρ Εξελικτικής Ψυχολογίας, με μεταπτυχιακές σπουδές

στη Δημόσια Υγεία και πτυχίο του τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής,

με κατεύθυνση στην ψυχολογία.

Είναι μετεκπαιδευμένη στο εξωτερικό σε θέματα ψυχικής υγείας σε περιόδους κρίσεων,

καθώς και Πρώτων Βοηθειών και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.


Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια σε άλλες χώρες σχετικά με την ψυχολογία,

τη δημόσια υγεία, διοίκηση και πληροφορική. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας και των ΗΠΑ, καθώς και στην τριτοβάθμια του Καναδά.

Ήταν εκδότρια-επιμελήτρια ύλης νεανικής εφημερίδας στο εξωτερικό για δύο χρόνια

και της απονεμήθηκαν δύο τιμητικές διακρίσεις.

Είναι μέλος σε δύο ψυχολογικούς συλλόγους του εξωτερικού.

Στο Σ.Σ.Ν. παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε γονείς κι εκπαιδευτικούς,

καθώς και σε μαθητές, κατόπιν έγκρισης των γονέων-κηδεμόνων. Συμμετέχει σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν αιτήματος των διευθυντών των σχολείων.

Διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες για εκπαιδευτικούς, καθώς και ομιλίες-ανοιχτές συζητήσεις

για την ευρύτερη κοινότητα. 'Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

και συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.


BRIEF BIOGRAPHY


Georgia Kafka, Counsellor of the Counselling Service for Youth

has a doctorate degree in Developmental Psychology, M.A. in Public Health

and B.A. in Philosophy, Pedagogy and Psychology.


She is certified in mental health in complex emergencies

and First Aid-CPR and Safety at workplace.

Her professional development consists of seminars, workshops and courses

focused on psychology, public mental health, management and organization

as well as information technology.

She is highly experienced in teaching and training, counselling,

mentoring and administration in three countries such as Greece,

the USA and Canada.


She was the editor-proof reader of a youth newspaper in New York for two years

and the recipient of two awards in journalism. She is a member with two international

psychological associations.


Counselling and psychological support to parents, high school teachers

and students are the main responsibilities of the Counselling Service for Youth.


The Councellor has participated in teachers' association meetings upon principals' request. She has designed and organized workshops and conferences for educators

and lectures-open discussions for the community. In addition, she has organized

and delivered prevention and intervention activities-programs in schools.


Mrs. Kafka has published articles on international journals and has participated

in international conferences focused on psychology and education.